O Clúster TIC Galicia e COINTEGA promoven as sinerxías dos sectores TIC e téxtil-moda a través dunha xornada sobre Big Data

You are here: