POTENCIAIS IMPORTADORAS DE EUROPA E AMÉRICA PARTICIPAN NUNHA MISIÓN COMERCIAL INVERSA DO CLÚSTER TIC

Trátase de oito entidades de Eslovenia, Chile, Honduras, Colombia, México e Nicaragua punteiras no sector das telecomunicacións, dos medios audiovisuais, da investigación médica e da formación internacional Nos vindeiros días manteranse xuntanzas bilaterais de negocio con empresas socias do Clúster para estreitar lazos comerciais Durante o último ano Galicia exportou aos países participantes na misión…